Sunday, February 25, 2007

Fire show - מופע אש לכל אירוע

לאתר הרשמי לחץ : אתר

To move to English version click : FIRE!!!
האש
האש היא אחת האנרגיות המופלאות בעולם מאז שחר היקום ועד היום. פועל יוצא מכך הוא שהשליטה באש היכולת לתמרן אותה תוך כדי כיבוד והבנה, מופלא שבעתיים

אני
את אומנות האש אני מכיר כבר שנים. במהלך שנות טיוליי הרבים, התברכתי בלפגוש את מיטב אומני האש בעולם והם אלו שעזרו לי להגיע לרמה שאני היום, איש אש בקנה מידה עולמי

המופע
במופע משולבים מספר אלמנטים : קסם האש (גימיק אישי), סטף (מוט עם אש בקצוות), פוי (שרשראות עם אש בקצוות), פוי חבלים, שניי סטפים ולסיום, אלמנט שהוא הפתעה ומבוצע רק אם תנאי המקום מאפשרים זאת.
משך זמן מופע רציף הוא בן 15-20 דקות וניתן לפצל לשני חלקים ויותר


איך משיגים אותי
מספר הטלפון : 3597993 -050

להתראות באש
כניסה לאתר הרשמי : לחץ אתר
לצפייה במופע עם פנטם (גירסה ארוכה) : לחץ פנטם

לצפייה במופע עם פנטם (גירסה ארוכה) : לחץ פנטם

לצפייה במופע רגיל (גירסה קצרה) : לחץ אש

לצפייה במופע רגיל (גירסה ארוכה) : לחץ אש